Endüstriyel boya teknolojisindeki trendler için çözümler

17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Karlsruhe Almanya'da düzenlenecek olan Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Yeni elektrostatik püskürtme tabancaları ile yaş uygulamadaki verimlilik önemli ölçüde arttırılabiliyor.  Resim kaynak: Wagner Group (PresseBox) ( Oberboihingen, )
Madde ve enerji verimliliği ile esnekliğini arttırmak, kaliteyi optimize etmek, birim maliyetleri azaltmak ve aynı zamanda imalat süreçlerini dijitalize etmek – işi endüstriyel boyama olan şirketlerin şu günlerde karşılarına çıkan konulardan sadece birkaçı. İşte PaintExpo fuarının katılımcıları, yukarıda bahsedilen bu planların, aynı zamanda rekabet gücünün artırılmasına da katkıda bulunacak şekilde hayata geçirilmesi için yenilik ve gelişmeleri sunmaya hazırlanıyorlar. Dünyanın önde gelen endüstriyel kaplama teknolojisi fuarı, 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Karlsruhe (Almanya) Sergi Merkezi'nde düzenlenecek.

Yaş boyama, toz boyama veya bobin kaplama tekniklerinde bir yandan süreçlerin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi, boya kalitesinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması, öbür taraftan ürünün bireyselleştirilmesi ve süreçlerin dijitalize edilmesi açısından değişen şartlarla karşı karşıya kalıyoruz günümüzde. İşte bu amaçla, 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Karlsruhe'deki sergi alanlarında düzenlenecek olan PaintExpo katılımcıları, çeşitli inovatif ve geliştirilmiş ürün ve hizmetler ile çıkacak karşınıza. Sektörün ve teknolojinin neredeyse bütün liderlerinin katıldığı PaintExpo’nun organizatörü FairFair GmbH Genel Müdürü Jürgen Haußmann, konuyla ilgili yorumunda şöyle diyor: “Bu hem fason çalışan hem de in-house uygulama yapan boya şirketlerinden gelecek olan temsilcilere endüstriyel kaplama teknolojisi alanındaki en son gelişmeler ve eğilimler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatını sağlayacak. Aynı zamanda, küresel pazarda rekabet gücünü güvence altına almak ve artırmak amaçlı uygun yatırım kararlarına zemin hazırlanabilecek.”

Malzeme verimliliğinin iyileştirilmesi
Malzeme verimliliğinin artırılması, katılımcıların yenilikçi çözümler sundukları konulardan bir tanesi. Örneğin daha yüksek malzeme verimliliğini mümkün kılan, elektrostatik yüklemeli uygulama sistemleri üzerine odaklanılmakta. Örneğin yaş boyanın manuel ve otomatik olarak uygulanmasında önemli miktarda malzeme tasarrufu yapılabilen elektrostatik yüklü püskürtme tabancaları sunuluyor. Büyük otomatik boyama hatlarında kullanılmak üzere yüksek devirli ve ayarlanabilir genişlikte püskürtme jetine sahip atomizerler etkin malzeme kullanımına imkân veriyor. Temassız çevrimiçi katman kalınlığı ölçüm cihazlarıyla cisim üzerindeki ideal katman kalınlığı otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu da malzeme tasarrufunun yanı sıra daha iyi bir kaplama kalitesi ve daha düşük fire oranları sağlıyor. Uygulama sisteminin nesnelere en ideal şekilde hizalanması da malzeme verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bunun için hem yaş hem de toz boya uygulamalarında kullanılabilen lazer tarama sistemleri var ki kaplanacak nesnenin ana hatlarını doğru bir şekilde yakalıyor, 3D yazılıma sahip kumanda sayesinde nesnenin şeklini otomatik olarak çeviriyor, tabanca eksenlerini buna göre konumlandırıyor ve kaplama parametrelerini ayarlıyorlar. Malzeme verimliliğini arttırmaya yönelik bir diğer yaklaşım da boya beslemesi. Diğerlerinin yanı sıra renk değişikliklerinin ve/veya durulama işlemlerinin akıllı denetimi ve daha kontrollü bir boya beslemesi için geliştirilmiş yeni sistemler sayesinde burada da tasarruf gerçekleşebiliyor. Genel olarak, basınç, sıcaklık ve uygulama oranı gibi parametrelerin elektronik olarak izlenmesi, şeffaflığı arttırarak böylece süreçleri daha verimli hale getiriyor. Bununla ilgili kontrol teknolojisi çözümleri de PaintExpo'da sunulacaklar arasında.
Günümüzde bireyselleştirmeye eğilim sayesinde çok renkli kaplamalara talep de gittikçe artmakta. Burada da maskeleme olmadan veya olabildiğince düşük maskeleme maliyeti ve daha az overspray oluşumu ile kaplayabilmek, artık uçak teknolojisinde kullanılan bir uygulama sayesinde mümkün. Damlacıklarla çalışılarak uçakların yan motorlarına overspray olmadan dekorasyon uygulanabiliyor. Bir başka yöntem de robot yardımıyla çok hassas bir şekilde yapıştırılan ve istenildiği zaman çıkartılabilen bir püskürtme folyosu kullanmak.

Otomasyon ve Sanayi 4.0
Her ne kadar gelecekte elle kaplama yapan ustalar vazgeçilmezliğini koruyacak olsa da seri üretimdeki trendler uygulama süreçlerinin otomasyonu yönünde. Buradaki itici güç, kolay programlanabilen küçük ve ucuz robotların geliştiriliyor olması. Proseslerin tekrarlanabilirliğini ve kalitesini arttırmak suretiyle boya şirketlerinin verimliliğini ve rekabet gücünü de yükseltmeye katkıda bulunuyor bu robotlar.
Tüm bunlara ek olarak, güçlü MES (Üretim Yürütme Sistemleri) verimli üretim için kilit bir bileşen olarak sunuluyor. Fabrikayı tüm üretim sürecinde (yatay olarak) ve tüm işlem seviyelerinde (dikey olarak) birbirine bağlayarak bir ağ kuruyorlar. Bu sayede gerçek zamanlı olarak entegre veri toplama, analiz ve grafik gösterimi elde etmek mümkün oluyor. Toplanan tesis durumu, süreçleri ve ürünleri ile ilgili bilgiler analiz edilip birbirine bağlanınca, genel sistemleri bilgi temelli algoritmalar yoluyla akıllı ve kendi kendini düzenler hale getirmenin de kapısı açılıyor.
PaintExpo'nun eksiksiz sergi spektrumu, yaş, toz, UV, daldırma ve bobin kaplama sistemlerini, tüm işlemler için boyaları, uygulama sistemlerini, püskürtme tabancalarını ve atomizörleri, otomasyon ve konveyör sistemlerini, temizlik ve ön işlemeyi, kurutma ve kürlemeyi, çevre teknolojisini, basınçlı hava teknolojisini, hava besleme ve atık hava arındırmayı, su arıtmayı, geri dönüşümü ve bertarafı, aksesuarları, maskelemeyi, ölçme ve test etme teknolojisini, kalite güvencesini, markalamayı, boya sıyırmayı, fason kaplamayı, servisi ve hatta sektörel literatürü içeriyor.
Daha fazla bilgi ve şu ana kadar kesinleşen katılımcı listesi için www.paintexpo.de web sitesini ziyaret ediniz.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.