€ 15.000 voor duurzame projecten: Esders GmbH looft toekomstprijs uit

Ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de meet- en testtechnologiespecialist / Promotie en erkennen van vrijwilligerswerk / Projecten voor biodiversiteit, klimaat- en natuurbehoud gezocht

"Klimaatbescherming en het behoud van habitats en biodiversiteit zijn centrale doelen van de BUND en de centrale inhoud van mijn universitaire werk, daarom vind ik het leuk om deel uit te maken van de jury", zegt Prof. Dr. med. Prof. Dr. Michael Rode, Instituut voor Milieuplanning van de Universiteit Hannover en vice-voorzitter van het Landesverband Niedersachen in de federatie voor milieu en natuurbehoud Duitsland, BUND. (Bron: Michael Rode) (PresseBox) ( Haselünne, )
Om haar 30-jarig bestaan te vieren heeft Esders GmbH, gevestigd in Haselünne – Duitsland, € 15.000 beschikbaar gesteld voor een toekomstprijs. Vrijwilligersinitiatieven uit binnen- en buitenland met de volgende doelen kunnen zich aanmelden: behoud van eindige hulpbronnen, bevordering van hernieuwbare energiebronnen of behoud van biodiversiteit en natuurlijke habitats. Met deze prijs wil de meettechniekspecialist in de gas- en watermarkt vrijwilligerswerk erkennen en het bewustzijn van ecologische uitdagingen in het heden en de toekomst vergroten. Sluitingsdatum is 15 oktober 2019.

"Als bedrijf dragen we niet alleen verantwoordelijkheid voor klanten, werknemers, hun families en onze standplaats, maar ook voor toekomstige generaties om een leefbare toekomst te hebben", zegt algemeen directeur Bernd Esders. Daarom is de 30ste verjaardag van het bedrijf voor hem niet alleen een feestelijke gebeurtenis, maar ook een gelegenheid voor het promoten van projecten voor milieubescherming op vrijwilligersbasis. Gezocht wordt naar projecten om eindige bronnen te sparen. Eindige bronnen zijn o.a. fossiele brandstoffen zoals gas en olie of andere schaarse hulpbronnen zoals bodem en drinkwater. Ook kunnen niet-commerciële initiatieven die de ontwikkeling van hernieuwbare energie of het behoud van biodiversiteit en natuurlijke habitats bevorderen, zich aanmelden. "Hieronder vallen bijvoorbeeld veenbehoudprojecten, natuurlijke bosbouw of het creëren van ecologische niches zoals hagen, bloemenweiden en niet-gemetselde stenen muren", zegt Bernd Esders. Meer informatie vindt u op https://zukunft.esders.de/en/.

Jury vertegenwoordigd door wetenschap, natuurbehoud en media kent de prijs toe
Sluitingsdatum is 15 oktober. Daarna beslist een jury over de winnaars. Voor de jury heeft Esders persoonlijkheden uit wetenschap, natuurbehoud, liefdadigheidsorganisaties en media kunnen strikken. Onder andere Professor Dr. Michael Rode, docent aan het Instituut voor Milieuplanning van de Leibniz Universiteit in Hannover en vice-voorzitter van het Landesverband Niedersachen in de federatie voor milieu en natuurbehoud Duitsland, BUND. "Klimaatbescherming en het behoud van habitats en biodiversiteit zijn centrale doelen van de BUND en de centrale inhoud van mijn universitaire werk, daarom maak ik graag deel uit van de jury", zegt Prof. Dr. Michael Rode.

Als producent van lekdetectie-, meet- en testtechnologie levert Esders GmbH al 30 jaar een bijdrage aan de veiligheid en het behoud van gas- en watervoorraden. Bovendien neemt het familiebedrijf de verantwoordelijkheid voor alle gebieden waar het directe invloed heeft om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit omvat onder andere de energievoorziening uit bronnenbesparende en regeneratieve bronnen, de beplanting van het hoofdkantoor, dat niet alleen een bedrijfspand moet zijn, maar ook een zo natuurlijk mogelijke habitat voor insecten en kleine dieren en tevens dient ter compensatie van het brandstofverbruik van de bedrijfsvloot.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.