Lösningsmedel – ofta det mest ekonomiska och varaktiga alternativet

Val av rätt rengöringsteknologi är avgörande

Stor tvättkammare, detaljer för att minska ståtider samt innovativa processtekniska lösningar. EcoCcore ger reducerade styckkostnader med en samtidigt förbättrad rengöringskvalitet.
(PresseBox) ( Filderstadt, )
När det gäller att få komponenters ytor stabilt olje- och fettfria, har rengöring med lösningsmedel i regel processtekniska, ekonomiska och ekologiska fördelar. Tack vare samma polaritet mellan nedsmutsning och rengöringsmedel sker rengöringen snabbt och tillförlitligt.  Med ett omfattande sortiment av rengöringsmaskiner med lösningsmedel har Ecoclean den passande lösningen för alla situationer.

När komponenter ska rengöras industriellt är det viktigt att processäkert, ekonomiskt och resursskonande garantera de nödvändiga resultatet. Detta för att efterföljande processerna som beläggning, limning, svetsning och härdning ska bli utförda med önskat resultat. Hur bra det lyckas är i hög grad beroende av att rengöringsmaskinen används avstämt med kontamination, process och efterbehandling.

Nedsmutsning, material och komponenters geometri är de avgörande faktorerna

Vid val av rengöringsmedel gäller som orienteringshjälp den kemiska grundsatsen ”lika löser lika”: Vattenbaserade rengöringsmedel används i regel för vattenbaserade (polära) nedsmutsningar som vattniga kyl- och smörjemulsioner, salt, avskavning och andra fasta ämnen. För att utesluta att medlet angriper ytan, rekommenderas att testa materialkompatibiliteten och utföra praktiska prov. Vid nedsmutsningar på mineraloljebasis (icke polära), som exempelvis bearbetningsolja, fett, vax och harts, är för det mesta ett lösningsmedel det rätta valet. Spån och partiklar på komponenterna förlorar sin adhesion till ytan genom att oljan avlägsnas och kan tas bort med mekaniska processer som t.ex. injektionsflödestvätt och ultraljud.

När denna sorts nedsmutsning ska bort, är icke halogenerat kolväte, klorkolväte eller modifierad alkohol (polärt lösningsmedel) den perfekta lösningen. De senare har lipofila och hydrofila egenskaper, så att de avlägsnar icke polära och till en viss grad även polära kontamineringar. Lösningsmedel uppvisar en hög materialkompatibilitet. Rengöringen sker utan oxidation, missfärgning, matta ställen eller andra inverkningar på komponentens yta. Ytterligare en fördel är den snabba och fullständiga torkningen - även på komplexa ställen på komponenten.

Innovativa lösningar för framtiden, anpassade till respektive uppgift

I det omfattande produktsortimentet från Ecoclean ingår fullständigt slutna maskinsystem för rengöring med lösningsmedel, där medlet cirkulerar i ett kretslopp. Alla rengöringssystem med lösningsmedel har en integrerad destilleringsutrustning och filtreringsanordningar för kontinuerlig och automatisk behandling. Det garanterar en konstant hög rengöringskvalitet och en lång brukstid för medlet. Dessutom undviks praktiskt taget helt att operatörer kommer i kontakt med lösningsmedlet.

EcoCcore arbetar med fullvakuum och har konstruerats för att effektivt rengöra stora mängder komponenter där höga krav ställs på renheten. Denna rengöringsmaskin för lösningsmedel har omfattande standardutrustning, som exempelvis två flödesbehållare, värmeåtervinning, fullflödes- och bypass-filtrering samt detaljer för att minska icke-produktiva ståtider.  Bl.a. bidrar den innovativa föravfettningen med ånga till att sänka styckkostnaderna med en samtidigt förbättrad rengöringskvalitet, där det oljehaltiga lösningsmedlet inte transporteras till flödesbehållaren utan direkt till destilleringsutrustningen, samt möjligheten att använda ultraljud samtidigt med filtreringen. Därmed forslas partiklar bort redan under rengöringen och lagras inte på arbetskammarens botten.

Med EcoCcompact har du en maskin som seriemässigt är utrustad med två flödesbehållare för rengöring och konservering med polära lösningsmedel eller icke halogenerade kolväten, i en platsbesparande modul-konstruktion. Maskinen arbetar med fullvakuum och öppnar för ett brett användningsspektrum med många funktioner - från en snabb avfettning över mellanrengöring till slutrengöring med renhetsspecifikationer. Det finns även möjlighet till komplettering med en tredje flödesbehållare. Tyngdpunkten ligger på en målinriktad reducering av styckkostnaderna vid en hög rengöringseffektivitet.

Företag med höga krav på rengöring inom t.ex. bil-, medicin-, aero-industri behöver maskiner med hög kapacitet för ekonomisk rengöring av komponenter. För detta har maskinen med lösningsmedel, EcoCduty med större kammare utvecklats. Den kan användas till komponenter med mått upp till 1250 x 840 x 970 mm och en vikt på upp till ett ton. Denna maskin för kolväten eller polära lösningsmedel arbetar med fullvakuum och kan anpassas till kundspecifika krav genom sin modul-konstruktion. Den kan utformas med ångavfettning samt med en eller två flödesbehållare i rostfritt stål, exempelvis för processtegen ångavfettning, injektionsflödestvätt och konservering. Vakuumtorkning är standard på alla varianterna. Klorhaltig olja, som används för formningsprocesser, kan efter en oljekompatibilitetskontroll avlägsnas med lösningsmedel. Maskinen kan utan inskränkningar användas för borttagning av svavelhaltig olja.

Som kompakt lösning som tar lite plats, garanterar Minio 85C en tillförlitlig och ekonomisk avfettning och rengöring. Med icke halogeniserat kolväte mellan eller efter tillverkningsprocesser. Den är tänkt till både små företag med jämförelsevis låg tillverkningskapacitet och stora företag med utlokaliserade tvättprocesser. Tvättprocesser såsom injection-flood washing, ångavfettning och vakuumtorkning.

Oavsett vilken sorts nedsmutsning och hur komponenterna ser ut kan Ecoclean göra ett test i sitt teknologicenter. Utifrån detta kan en lämplig maskin och metod tas fram. Optimerat både med avseende på ekonomi och tvättresultat.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de.