PresseBox
Pressemitteilung BoxID: 769409 (COMSOL Multiphysics GmbH)
  • COMSOL Multiphysics GmbH
  • Robert-Gernhardt-Platz 1
  • 37073 Göttingen
  • http://www.comsol.de

COMSOL wprowadza na rynek najnowszą wersję oprogramowania COMSOL Multiphysics umożliwiającą tworzenie aplikacji symulacyjnych

(PresseBox) (Getynga, ) Wprowadzenie na rynek COMSOL Multiphysics® 5.2z najnowszą wersją Application Builder i COMSOL Server™ wspomaga współpracę pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie specjalistom ds. symulacji narzędzi, które umożliwiają dzielenie się wynikami pochodzącymi z analiz symulacyjnych z innymi współpracownikami z działów rozwoju, produkcji czy kontroli jakości.

Spółka Comsol Multiphysics GmbH oficjalnie potwierdziła wprowadzenie na rynek COMSOL Multiphysics® 5.2 jako jedyne w swoim rodzaju, w pełni zintegrowane środowisko do przeprowadzania symualcji i tworzenia aplikacji. Nowe wersje środowisk symulacyjnych COMSOL Multiphysics® oraz COMSOL Server™ oferują innowacyjne funkcje, zwiększoną stabilność jak również szybsze działanie aplikacji.

Widoczna powyżej aplikacja przeznaczona jest do badania pracy reaktorów chemicznych z wirnikami pracującymi w systemie osiowym bądź radialnym. Aplikacja oblicza efektywność procesu mieszania w zależności od zdefiniowanej geometrii . Zbiorniki dostępne są w trzech różnych formach i mogą zostać wyposażone w płyty deflektujące oraz 11 różnych wersji wirników (PresseBox)

Lepsza współpraca dzięki COMSOL Apps oraz COMSOL Server™.

Nowe funkcje w COMSOL Application Builder oraz w COMSOL Server™ w wersji 5.2 mają na celu ułatwienie współpracy pomiędzy użytkownikami oraz poszczególnymi działami. Do głównych usprawnień w zakresie Application Builder znajdującego się w COMSOL Multiphysics należą nowe narzędzia edytowania do łatwego tworzenia punktów odniesienia, polecenia do dynamicznej aktualizacji grafik, jak również zwiększoną kontrolę nad zastosowaniem aplikacji symulacyjnych. Specjalista ds. symulacji kontroluje sytuację i definiuje standardy jakości, przez co jest w stanie zapewnić wiarygodność wyników.

„Nowa funkcja pamięci Cache umożliwia pięć razy szybszy start aplikacji. Ponadto administratorzy mogą skonfigurować pojedyńcze aplikacje tak, by startowały one bezpośrednio po zalogowaniu się użytkownika” – powiedział Ed Fontes, CTO w COMSOL. „To tylko niektóre z nowych funkcji oraz koncepcji wprowadzonych wraz z wersją 5.2.” COMSOL Multiphysics Version 5.2 oferuje specjalistom ds. symulacji szczególnie wysoką łatwość użytkowania aplikacji w kwestii projektowania oraz dalszego przekazywania aplikacji. Jest to możliwe dzięki integracji innowacyjnych narzędzi do tworzenia modeli oraz projektowania i uruchamiania aplikacji, przez co symulacje można otwierać niezależnie od miejsca.

„Stworzyliśmy aplikacje symulacyjne, z których nasi inżynierowie mogą skorzystać bezpośrednio na miejscu, bez potrzeby fatygowania kolegów z działów badawczych i rozwojowych“ – twierdzi Brice McPherson, Senior Engineer w Wolfspeed. Jego zespół wykorzystuje symulacje przy projektowaniu pracujących w trudnych warunkach zewnętrznych wysokowydajnych korpusów dla półprzewodnikowych elementów mocy z przerwą energetyczną. „Z mojego punktu widzenia aplikacje symulacyjne staną się pierwszoplanowym narzędziem pracy naszych inżynierów.”

„Wersja 5.2 obejmuje ponad 50 zawartych w bibliotece użytkownika aplikacji, które jasno pokazują wydajność Application Builders oraz COMSOL Server” mówi Svante Littmarck, CEO w COMSOL. „Wszystkie te aplikacje mają funkcję przykładową dla użytkownika i mogą być bezproblemowo analizowane, edytowane oraz używane w charakterze podstawy dla własnych aplikacji.” Przykładowe aplikacje pochodzą z przeróżnych obszarów, w tym z membran dializacyjnych, uzdatniania wody, chłodzenia termoelektrycznego, wymienników ciepła, projektowania ekranów touchscreen, prospekcji magnetycznej, przetworników piezokaustycznych, projektowania tłumików, sensorów mikrotechnicznych oraz zbiorników sprężonego powietrza. Aplikacja reaktora chemicznego dostarczana wraz z modułem Mixer może być przykładowo użyta jako kompleksowe zastosowanie do symulacji praktycznie każdego reaktora chemicznego, bez potrzeby posiadania większej wiedzy na temat równań różniczkowych czy też z obszaru CFD (obliczeniowej mechaniki płynów). To pozwala ustanowić modelowanie oraz symulację na niespotykanym dotąd poziomie.”

Najważniejsze cechy nowych funkcji i narzędzi w COMSOL Multiphysics® oraz produktach Add-On.

Wersja 5.2 wprowadza nowe usprawnienia w podstawowym obszarze aplikacji w odpowiedzi na sugestie coraz większego grona użytkowników COMSOL Multiphysics. Poniżej krótka charakterystyka najważniejszych z nich:

 Zarządzanie licencjami jest stabilniejsze i charakteryzuje się lepszą obsługą zerwanych połączeń oraz licencji udostępnianych w czasie sesji.

 W kwestii geometrii oraz siatkowania zaimplementowany został nowyalgorytm siatujący, minimalizujący potrzebę manualnych interwencji przy łączeniu dużych modeli CAD.

Ponadto wprowadzone zostały komponenty sieci (Mesh Parts), poprzez które siatki powierzchniowe STL oraz objętościowe z programu NASTRAN mogą zostać włączone w procestworzenia geometrii. Dodatkowa funkcja geometryczna „Partition Domains“ umożliwia podział geometrii objętościowej tym samym rozszerzając możliwości zastosowania siatkowania heksoidalnego.

 

Matematyczne narzędzia do tworzenia modeli, projektów i wizualizacji: użytkownicy mogą teraz definiować adnotacje do wyników analiz w 2D i 3D. Ponadto możliwe jest teraz zachowanie do analizy tylko części rozwiązania. Dodatkowo dostępny jest solver PARDISO do obsługi obliczeń na klastrach jak również ulepszone analizy FFT. Intuicyjne zobrazowanie umiejscowienia głównych błędów w modelu jest możliwe dzięki przedstawieniu za pomocą operatorów rezydualnych residuum w każdym punkcie modelu.

Elektryka: Użytkownicy modułu AC/DC mogą terazimplementować zewnętrzne materiały opisane funkcjami zapisane w języku programowania C. Poprzez importowanie bilbiotek programowych można przykładowo zdefiniować nieliniowe materiały magnetyczne o konkretnej pętli histerezy oraz efekty nieodwracalne. W module RF dostępne są teraz wykresy Smith’a.

Mechanika płynów: moduł CFD dysponuje obecnie interfejsem multifizycznym do tworzenia modeli trójfazowego przepływu laminarnego wg. metody pól fazowych (ang. phase-field method), zostały ulepszone modele turbulencji w zakresie maszyn rotujących (ang. Rotating machinery) oraz narzędzie do badania swobodnych powierzchni wirujących płynów.

Za pomocą modułu Pipe Flow użytkownicy mogą tworzyć modele przepływów ściśliwych w rurach oraz rozprężeń i kontrakcji spowodowanych gwałtownymi zmianami przekroju poprzecznego rury.

Chemia: moduł Chemical Reaction Engineering umożliwia teraz modelowanie katalitycznych cząsteczek o różnych formach (kula, cylinder, pył oraz zdefiniowanych przez użytkownika pod względem obszaru i objętości). Moduł Corrosion Module wspiera tworzenie modeli cienkich struktur belkowych.

Z zakresu mechaniki: dzięki bibliotekom programistycznym języka C mogą być zdefiniowane materiały nieliniowe. W module Structural Mechanics polepszona została stabilność symulacji kontaktu przy zakrzywionych powierzchniach oraz małych ruchach relatywnych. Moduł Heat Transfer dysponuje powierzchnią symetryczną dla wymiany promieniowania pomiędzy powierzchniami oraz dla eksternistycznych temperatur dla cienkich warstw. Acoustics Modul zawiera diagramy pasm oktawowych i tercjowych.

Zastosowanie uniwersalne: Moduł Particle Tracing wspomaga tworzenie modeli wzajemnego oddziaływania cząstki – materia w celu symulacji zjawisk fizycznych w zakresie wysokich energii oraz wysokowydajnych detektorów do rejestrowania cząstek w pojedyńczych obszarach i na powierzchniach granicznych.
 

Dostępność

Na stronie www.comsol.de/release/5.2 wszystkie najważniejsze nowości przedstawione są w postaci filmu video i informacji tekstowych. Możecie tam Państwo również pobrać oprogramowanie COMSOL Multiphysics® w wersji 5.2.

Prześlij dalej ten artykuł prasowy:

Promocja na stronie internetowej

 

Website Promotion

COMSOL Multiphysics GmbH

COMSOL został założony w 1986 roku w Sztokholmie (Szwecja). Obecnie firma ma charakter międzynarodowy z ponad 400 pracownikami i 22 filiami na całym świecie. Głównymi produktami COMSOL Multiphysics® i COMSOL Server™ są programowe środowiska rozwojowe dla tworzenia modeli i symulacji systemów opartych na naukach przyrodniczych. Ich największą zaletą jest zdolność do obliczania zjawisk powiązanych. Opcjonalne moduły dodatkowe to narzędzia mające zastosowanie w akustyce, systemach baterii i ogniw paliwowych, chemicznej technice procesów przetwórczych, nauk geologicznych, elektrodynamice, mechanice płynów, wymianie cieplnej, technologii mikrosystemowej, mechnice plazmowej i struktur jak również w zastosowaniach kompleksowej współpracy CAD. Za pomocą każdego z modeli COMSOL Multiphysics stworzyć można z wykorzystaniem aplikacji Application Builder aplikacje symulacyjne (Apps), mogące być uruchomione poprzez COMSOL Server w dowolnym miejscu na różnych urządzeniach końcowych. Dalsze informacje dotyczące COMSOL znajdziecie Państwo na stronie www.comsol.de.

COMSOL, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept i COMSOL Desktop są zastrzeżonymi nazwami handlowymi COMSOL AB. COMSOL Server, LiveLink i Simulation for Everyone są nazwami handlowymi COMSOL AB. Inne produkty czy marki są naywami handlowymi bądź zastrzeżonymi nazwami handlowymi właściwych dla nich właścicieli.