PresseBox
Pressemitteilung BoxID: 698592 (BITZER Kühlmaschinenbau GmbH)
  • BITZER Kühlmaschinenbau GmbH
  • Eschenbrünnlestr. 15
  • 71065 Sindelfingen
  • http://www.bitzer.de
  • Ansprechpartner
  • Patrick Koops
  • +49 (7031) 932-4327

BITZERs paradnummer på Chillventa 2014

På den internationella fackmässan i Nürnberg visar experten på kylmedelskompressorer BITZER sina viktigaste innovationer 2014

(PresseBox) (Sindelfingen, ) Besökare på Chillventa 2014 kommer att mötas av ett fyrverkeri av innovationer i BITZERs totalt ca 500 kvadratmeter stora mässmonter (hall 4, monter: 310 och 408).

En av många nyheter som experten på kompressorer kommer att presentera i Nürnberg är den vidareutvecklade prestandaregleringen CRII. Systemet utlovar en nästan steglös prestandareglering av ECOLINE kolvkompressorerna med fyra och sex – och nu helt nytt även med två – cylindrar.

CRII: Lägre driftkostnader tack vare effektiv reglering av kompressorn
Med hjälp av en anpassad regleralgoritm kan kompressorn regleras nästan steglöst – beroende på drift¬villkor och kylmedel: För 2-, 4- och 6-cylinderskompressorer uppnår BITZER med CRII ett mycket stort reglerområde på mellan 10 och 100 procent. Den ökade kopplingsfrekvensen säkerställer i sin tur lägre fluktuationer när det gäller regleringsstorlek, temperatur och tryck och sörjer tillsammans med det utökade reglerområdet för bättre systemeffektivitet.
Ralf Gasper, Area Sales Manager Northern Europe and Baltic States Stationary Products i företagsgruppen BITZER, förklarar: ”Med CRII systemet erbjuder vi våra kunder en helt ny flexibilitet och möjliggör individuell anpassning till alla driftvillkor för ECOLINE kompressorer. Det ökar systemeffektiviteten, och vi skonar miljön.”

Fler steg i den effektiva köldalstringen med CO2 kompressorer
Därtill kommer att BITZER kontinuerligt utökar sitt sortiment av CO2 kompressorer. Genom produktkompletteringen med 4PTC-6K för lägre samt typerna 4DTC-25K och 4CTC-30K för högre flödesvolymer sträcker sig serien för transkritiska kompressorer för närvarande från 4,3 till upp till 25,6 kubikmeter flödesvolym per timme vid 50 Hz. Mässbesökarna på Chillventa kan se fram emot att i BITZERs monter få bekanta sig med ett utökat produktsortiment och en ny CO2 serie.

Världsnyhet bland skruvkompressorerna
Som ett absolut blickfång presenterar BITZER för första gången en ny öppen skruvkompressor i OS serien för allmänheten. Modellen baserar sig på OS seriens välbeprövade konstruktion och är optimerad främst för NH3 (ammoniak) i normal- och djupkylning. Därmed erbjuder BITZER kyl- och klimatbranschen en kompressorlösning som är specialanpassad för kraven för industriella användningar. Fler modeller för användningar inom industrin är redan under utveckling.

Mer kylprestanda med de kompakta skruvkompressorerna CSVH3
CSVH3 serien är nyutvecklad på området varvtalsreglerade kompakta skruvkompressorer. BITZER utökar den befintliga CSVH serien med två större modeller med betydligt högre prestanda: Den kompakta skruvkompressorn CSVH37 har en kylprestanda på 550 kW (+5/50 °C) vid en flödesvolym på upp till 960 m3/h. Den stora CSVH38 har en kylprestanda på hela 660 kW (+5/50 °C) vid en flödesvolym på upp till 1 156 m3/h. För att uppnå denna prestanda har BITZER tagit fram en ny husstorlek. Serien baserar sig på den välbeprövade mekaniken och elektroniken i CSVH2 serien och har ett mycket brett användningsområde som sträcker sig från användning i luftkylda vätskekylare till värmepumpar.
Till de kompakta skruvkompressorerna hör även CSVW2 som är speciellt lämpad för vätskekylare (chiller) med lägre kondenseringstemperatur. De har en mekanik som baserar sig på samma som för den välbeprövade kompakta skruvkompressorn CSVH2 och kombinerar välkända styrkor med nya prestandaegenskaper för låga laststeg. För att uppnå höga prestandasiffror (COP) och därmed ett bra ESEER-värde för sådana användningar har BITZER integrerat en motor med permanentmagnet. Denna innovativa driftteknologi är av fördel i synnerhet för vätskekylare med vattenkylda kondensorer. Dessutom har kompressorns så kallade inbyggda volymförhållande (Vi) också anpassats så att CSVW2 serien har avsevärt bättre verkningsgrad i det nedre varvtals- och lastområdet jämfört med CSVH serien. Frekvensomvandlaren har modifierats på motsvarande sätt av BITZER.

Optimalt anslutna scrollkompressorer

När det gäller scrollkompressorer är nya BITZER Advanced Header Technology (BAHT) för tandem- och triosammansättningar vägledande vid konstruktion av klimat- och värmepumpsystem.
Utslagsgivande för detta är den nyutvecklade kollektorn för suggas som direkt leder in oljan i en av kompressorerna och sedan fördelar oljan jämnt i de andra kompressorerna i tandem- eller triosammansättningen. Systemet fungerar till och med om olika kompressorer är sammankopplade – även om en kompressor i sammansättningen frekvensregleras. För fördelningen av oljan behövs varken en aktiv oljehantering med oljeavskiljare eller en leadkompressor som oljan rinner tillbaka i. Oljefördelningen är tryggad även om en eller två kompressorer är avstängda.

BITZER Advanced Header Technology har många fördelar:
• Bara en sugledning för många kompressorkombinationer utan individuell kombination av flödesbegränsare
• Säker funktion vid höga och låga suggasflöden
• Osymmetrisk prestandaanpassning p.g.a. olika flödesvolymer i sammansättningen
• Olika kompressorhusstorlekar (GSD6 och GSD8) kan kombineras i en sammansättning
• Mindre lagerhållning och installationsarbete samt undvikande av fel vid produktion av sammansättningar.

Tack vare att ORBIT scrollkompressorer generellt avger mindre olja och den nya kollektorn för suggas är det möjligt med längre drift med jämn oljenivå i kompressorerna även på svåra villkor – t.ex. reversibla värmepumpar eller nedisade förångare. Förutsättningen är att oljan kommer tillbaka till sugledningen.

Välutrustad för framtiden: ECOSTAR och LHE kondenseringsenheter
Vad som också absolut är värt att titta lite närmare på är de nya luftkylda LHE kondenseringsenheterna som redan idag uppfyller Europeiska unionens ErP-direktiv (Energy related Products-Directive) – direktivet om ekodesign – som gäller från 2015. LHE kondenseringsenheternas höga standard intygas också av samarbetsorganisationen för de europeiska tillverkarna av komponenter för kyl- och klimatteknik (ASERCOM): De första LHE enheterna har redan belönats med den nya ASERCOM certifieringen för kondenseringsenheter. Vid sidan av de vidareutvecklade ECOSTAR kondenseringsenheterna utgör de ytterligare en höjdpunkt i BITZERs mässmonter.
Ralf Gasper, Area Sales Manager Northern Europe and Baltic States Stationary Products i företagsgruppen BITZER, betonar: ”Vi är stolta över att kunna presentera våra senaste innovationer på Chillventa 2014 och ser fram emot att komma i samtal med besökarna. Ett besök lönar sig för vi har ännu mycket mer i bakfickan.“

Website Promotion

BITZER Kühlmaschinenbau GmbH

BITZER-gruppen är världens största oberoende tillverkare av kylkompressorer, med försäljning och produktion av kolv-, skruv- och scrollkompressorer liksom tryckkärl över hela världen. Under 2013 genererade företagets 3 200 anställda en omsättning på cirka 621 miljoner EUR.