BITZER utökar BEST service tool

Specialisten på kylmedelskompressorer uppdaterar sin serviceprogramvara

Sindelfingen, (PresseBox) - Kompressorspecialisten BITZER presenterar den senaste uppdateringen av sin programvara Electronics Service Tools (BEST software). Med hjälp av BEST software kan kyl- och serviceteknikerna snabbt och enkelt sköta alla BITZER IQ produkter från datorn.

BEST software ger användaren en fullständig överblick över driftstatus, konfiguration och felsökning för BITZER kompressorer, frekvensomvandlare och kondenseringsenheter. BEST underlättar arbetet för serviceteknikerna väldigt mycket eftersom de till exempel kan ställa in apparatparametrar snabbt och säkert, analysera fel, visa dataloggar och uppdatera firmeware med hjälp av den. Nu har BITZER uppdaterat verktyget för igångsättning, övervakning och underhåll av kompressorer och tillhörande elektronikkomponenter till version 2.8.

Förbättringarna innebär bland annat utökade dataloggfunktioner för enhetsloggar som visning av mätare och statistik samt en lista i tabellform med larmmeddelanden.

Alldeles ny är också den senaste kolvkompressorserien från BITZER: Användare kan välja ECOLINE+ kompressorer till de externa frekvensomvandlarna VARIPACK och IQ moduler CM-RC-01. Tillsammans med IQ modulen CM-RC-01 kunde dessutom kompressorernas användningsgränser för kylmedlen R407A, R407F, R448A och R449A utökas. För frekvensomvandlarna i VARIPACK serien tillkom kylmedlen R452B och R454B, dessutom går det nu också att skriva in och hitta önskade kompressorer med hjälp av en sökfunktion. Därtill kommer att BITZER har utökat frekvensområdena för sina CO2 och GSD6 kompressorer. Med danska, estniska och svenska har antalet tillgängliga språk utökats till elva.

Om en tidigare version av BEST software redan är installerad på datorn är den lätt uppdaterad med hjälp av programvarans automatiska uppdateringsfunktion. Om den nya versionen är tillgänglig visas det längst ner i högra hörnet när programmet har öppnats. Annars kan uppdateringen laddas ner direkt från BITZERs webbplats. Där finns också en video som förklarar hur BEST software fungerar:

https://www.bitzer.de/...

Bildöversikt
Bilderna får endast användas för redaktionella ändamål. Användningen är kostnadsfri så länge källan anges ”Foto: BITZER” och ett gratis exemplar skickas till oss. Grafiska förändringar, förutom för att framhäva huvudmotivet, är inte tillåtna.

BITZER Kühlmaschinenbau GmbH

Företagsgruppen BITZER är världens största oberoende tillverkare av kylmedelskompressorer. BITZER finns representerat över hela världen med försäljningsbolag och tillverkningsställen för kolv-, skruv- och scrollkompressorer samt tryckbehållare och värmeöverförare. År 2016 skapade 3 400 anställda en omsättning på 680 miljoner euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren

Weitere Informationen zum Thema "Maschinenbau":

Umfassende Transparenz bei IoT-Geräten gefordert

Bei ei­ner Um­fra­ge des Bun­des­ver­bands Di­gi­ta­le Wirt­schaft (BVDW) e. V. spra­chen sich 96 Pro­zent der 209 Be­frag­ten Ex­per­ten aus Mit­g­lieds­un­ter­neh­men für ei­ne um­fas­sen­de Tran­s­pa­renz bei In­ter­net-of-Things-Ge­rä­ten aus.

Weiterlesen

News abonnieren

Mit dem Aboservice der PresseBox, erhalten Sie tagesaktuell und zu einer gewünschten Zeit, relevante Presseinformationen aus Themengebieten, die für Sie interessant sind. Für die Zusendung der gewünschten Pressemeldungen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Vielen Dank! Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsemail.


Ich möchte die kostenlose Pressemail abonnieren und habe die Bedingungen hierzu gelesen und akzeptiert.